Boerderij Klein Zeeduin

Karakteristieke boerderij in het Zeeuwse land

Historie:

De boerderij Klein Zeeduin wordt al 4 generaties bewoond door de familie Maljaars.
Vanaf ca. 1884 werd de boerderij gepacht van de familie Lantsheer.
Deze familie bezit de buitenplaats Zeeduin in Oostkapelle, niet ver van de boerderij.
Op 1 januari 1921 werd de boerderij eigendom van de familie Maljaars.

Boerderij Klein Zeeduin heeft de status cultureel erfgoed.
De schuur is gebouwd in 1869 en het woonhuis in 1871.
Het zadeldak van de woning is bedekt met zwarte Oegstgeester dakpannen en een rij nokruitertjes.
Er zijn fraai uitgezaagde boegvormen en witte windveren met rode randen op de schuur en de woning.
Wij proberen zoveel mogelijk om oude elementen te herstellen of weer terug te brengen.

Onze boerderij:

Klein Zeeduin is een modern akkerbouwbedrijf.
Voor de teelt en oogst van de gewassen zijn we afhankelijk van de vier seizoenen.
In het voorjaar wordt het land klaar gemaakt voor de gewassen, het land wordt bemest.
In maart en april worden er suikerbieten en uien gezaaid en worden de aardappels gepoot.
Onkruid en ziekten moeten worden bestreden, dit gaat door tot in de zomer.
In juli komt de combine uit de schuur om de tarwe te dorsen.
De tarwe wordt o.a. gebruikt om meel voor brood van te maken.
De aardappelen en uien worden in september en oktober gerooid.
Ze worden in de schuur bewaard en gaan daarna naar de fabriek.
Van de aardappelen wordt friet gemaakt.
De suikerbieten worden het laatst gerooid en gaan direkt naar de fabriek toe.
Na de oogst wordt de grond geploegd en wordt wintertarwe gezaaid en daarmee is de cirkel rond.
Daarnaast wordt het bos- en tuinonderhoud van de buitenplaats Zeeduin in Oostkapelle verzorgd.
Wij zijn erg afhankelijk van het weer en geen jaar en oogst is hetzelfde.
Daardoor kunnen de opbrengsten sterk variƫren.
Gelukkig kunnen wij, door de inkomsten van de camping en de verhuur van appartement en chalets, met hart en ziel boer blijven.
Zo hopen wij dat Klein Zeeduin ook door de volgende generatie kan worden voortgezet.